Egzorcyści o homeopatii

Znani duszpasterze egzorcyści: ks. dr Marian Piątkowski, ks. dr Włodzimierz Cyran, ks. Jan Szymborski twierdzą, że w ostatnich latach zdecydowanie zwiększyła się liczba osób zgłaszających się do nich po pomoc.

Znani duszpasterze egzorcyści: ks. dr Marian Piątkowski, ks. dr Włodzimierz Cyran, ks. Jan Szymborski twierdzą, że w ostatnich latach zdecydowanie zwiększyła się liczba osób zgłaszających się do nich po pomoc. Stwierdzają, że wiele trudności, głównie duchowych i psychicznych, jest związanych z korzystaniem przez te osoby z różnych form tak zwanej medycyny alternatywnej, w tym przyjmowania specyfików homeopatycznych. Rozeznawanie przebiega w kontekście znajomości czynników mogących wywołać negatywne skutki, następstwa czasowego wystąpienia objawów, powiązania przyczynowo-skutkowego i wykluczenia innych powodów. Uwzględnia się też sytuacje i wydarzenia życiowe osoby, opinię lekarza lub psychologa.

Polscy egzorcyści, wymieniwszy się doświadczeniami na jednym ze zjazdów, odradzili używanie homeopatii, ponieważ dostrzegli jej związek z grzechem bałwochwalstwa oraz spirytyzmem rozumianym jako działanie złych duchów. Stwierdzili też występowanie problemów duchowych po zażywaniu środków homeopatycznych.

Ksiądz Jan Szymborski, egzorcysta Archidiecezji Warszawskiej, w tak zwanym leczeniu homeopatycznym dostrzega mechanizm magiczno-spirytystyczny. Poprzez substancje materialne, które pełnią rolę medium, na przykład wahadełko czy krople homeopatyczne, może zostać nawiązany kontakt ze światem duchów, który owocuje negatywnymi skutkami psychicznymi a zwłaszcza duchowymi. Ksiądz Szymborski przeprowadził od 1999 roku ponad 2300 modlitw o uwolnienie. Co do objawów wywołanych zażywaniem „leków” homeopatycznych zaobserwował specyficzną sekwencję ich występowania. Składają się na nią: brak duchowej radości i wewnętrznego pokoju, brak poczucia sensu życia, nieuzasadniony niepokój oraz zniechęcenie.

Ksiądz dr Włodzimierz Cyran ostrzega przed zażywaniem specyfików homeopatycznych, gdyż ich pochodzenie i produkcja jest natury okultystycznej. Nie mają one obojętnego działania dla człowieka, ponieważ kryją w sobie zagrożenia duchowe. Należy je traktować tak, jak substancje, które czasem rozdają ludzie zajmujący się czarami czy spirytyści. Spotkał się on z kilkoma skargami rodziców dotyczących leczenia ich dzieci homeopatią. Traciły one radość życia, były niespokojne, z krzykiem zrywały się w nocy ze snu. Rodzice nie mogli znaleźć racjonalnych przyczyn takiego stanu. Objawy ustąpiły po odstawieniu tych preparatów.

Ksiądz Edmund Szaniawski, marianin z Lichenia pełniący posługę egzorcysty, przypomina, że twórca homeopatii S. Hahnemann był spirytystą, czyli wchodził w kontakt z istotami duchowymi, uzyskiwał od nich różne informacje. Kapłan stwierdza: „Proces tworzenia leków homeopatycznych odwołuje się do mocy, która nie pochodzi od Boga. Doświadczenie egzorcystów pokazuje, że osoby, które przez długi czas zażywają środki homeopatyczne, skarżą się na niemoc duchową i różne dolegliwości organiczne.

Ksiądz dr Mirosław Nowosielski opisuje przypadek dziewczyny leczonej homeopatycznie na chorobę żołądka. W trakcie kuracji rozwinęło się u niej kilka innych chorób oraz dolegliwości psychosomatycznych. Okazało się, że w opisie stosowanego u chorej specyfiku homeopatycznego rozwinęło się występują wszystkie, jako choroby, które ów preparat miał leczyć. Pojawiły się u niej także kłopoty duchowe.

Wybór pochodzi z książki ks. Andrzeja Seredy
„Co warto wiedzieć o homeopatii”