Rachunek sumienia dla dorosłych

Czytany 14594 razy

RACHUNEK SUMIENIA DLA DOROSŁYCH

ks. Krzysztof Syrek SAC

 

Pytania wstępne

Żałuję za popełnione zło?

Mam stanąć przed Bogiem, który jest Miłością, a ile jest miłości we mnie?

Bóg chce mnie uzdrowić. Czy jestem gotów przyjąć ten dar?

Co zmieniło się od ostatniej spowiedzi? Może zapomniałem lub zataiłem ciężki grzech?

Pokuta zobowiązuje do naprawienia wyrządzonego zła. Jak ją odprawiłem?

Czy bliźni zauważyli moją poprawę po ostatniej spowiedzi?

Dziesięć przykazań Bożych


I przykazanie: Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

Bóg jest moim Ojcem. Ile jest we mnie z obrazu Boga?

Czy pielęgnuję w sobie dar chrztu świętego?

Każdego dnia wybieram pomiędzy wieloma wartościami. A na którym miejscu jest Bóg?

Ile czasu poświęcam na rozmowę z Bogiem i słuchanie Go?

Celem życia chrześcijanina jest zbawienie. Co przysłania mi ten cel?

Jak rozwijam i pogłębiam dar wiary?

Czy wątpię w prawdy wiary?

Może niedbale czynię znak krzyża?

Bóg zaprasza mnie do współpracy w budowaniu Królestwa Bożego. Jaka jest moja postawa wobec spotykanych ludzi?

Czy unoszę się pychą?

Jak wypełniam swoje obowiązki w pracy?

Czy w życiu kieruję się nauką Jezusa?

Człowiek rozwija się nieustannie. A moja wiara i wiedza religijna?

 

II przykazanie: Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie

Imię Boga jest święte. Czy nie wymieniam go bez uszanowania, w gniewie i w żartach?

Bluźnierstwo przeciw imieniu Bożemu i fałszywa przysięga jest grzechem. Czy szanuję imię mego Boga?

Czasem proszę o coś Boga, składam przyrzeczenia, obietnice. Czy dotrzymuję składanych ślubów?

Czy złorzeczę i przeklinam bliźnich?

Boża opatrzność czuwa nade mną. Czy ulegam pokusie korzystania z wróżb i przepowiedni astrologów?

Może poddaję się zwątpieniu?

 

III przykazanie: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

Jaki jest mój dzień święty?

Czy w moim domu panuje świąteczna atmosfera?

Jak często rozmawiam z domownikami na temat wiary?

Jak zachowuję się wobec ludzi, którym grozi utrata wiary?

Bóg mówi do mnie w czytaniach mszalnych. Czy słucham uważnie i zapamiętuję wskazania Boga z tekstów Pisma Świętego?

Czy chętnie i punktualnie przychodzę na Mszę świętą?


IV przykazanie: Czcij ojca swego i matkę swoją

Bóg dał mi rodziców. Czy okazuję im szacunek, troszczę się o nich i modlę się za nich?

Czy jestem wdzięczny moim rodzicom chrzestnym?

Jak odnoszę się do rad rodziców?

Czy na co dzień jestem uprzejmy i troszczę się o najbliższych?

Ile czasu poświęcam dla rodziny?

Mam obowiązek modlić się za najbliższych. Jak często to czynię?

Czy jestem sprawiedliwy wobec dzieci?

Czy interesuję się rozwojem moich dzieci, ich postępami w nauce?

Czy staram się zapewnić dobry byt rodzinie?

Jak traktuję swoje obowiązki wobec bliźnich i ojczyzny?

Czy okazuję wdzięczność Bogu i ludziom?

Jak często zapominam o imieninach i rocznicach najbliższych?


V przykazanie: Nie zabijaj

Bóg jest dawcą życia. Czy szanuję ten dar?

Jaki mam pogląd na temat zabijania poczętych dzieci i uśmiercania ludzi chorych i starych?

Gniew, pogarda, nienawiść i zemsta są grzechami przeciw życiu. Czy szkodzę sobie na zdrowiu przez picie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków?

Czy mam odwagę przeciwstawić się częstowaniu używkami nieletnich? A może sam im to proponuję?

Wielu ludzi cierpi głód, a ja zapominam, że obżarstwo jest grzechem. Czy dbam o zdrowie swoje i bliskich przez dobre odżywianie i wypoczynek?

Czy lekceważąc przepisy drogowe nie narażam na niebezpieczeństwo życia swojego i innych?

Czy mam myśli samobójcze?

Jezus w ewangelii pochwala troskę o chorych. Czy odwiedzam krewnych i znajomych, którzy chorują?

Czy naśmiewam się z moich bliźnich, z ich nieszczęścia, choroby, kalectwa?


VI i IX przykazanie: Nie cudzołóż; Nie pożądaj żony bliźniego twego...

Jezus naucza, że grzechy te wynikają z pożądliwości serca. Czy z szacunkiem traktuję płciowość?

Ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego. Czy z należytym szacunkiem traktuję innych?

Co myślę o nierozerwalności i świętości małżeństwa?

Czy jestem przyczyną zgorszenia innych przez sposób ubierania się, dwuznaczne słowa, sprośne żarty?

Czy czytam książki, czasopisma, oglądam filmy o treści erotycznej?

Czy ze skromnością kształtuję swoją wyobraźnię pragnienia?

Czy popełniam uczynki nieczyste samotnie lub z drugą osobą?

Czy jako chrześcijanin szanuję dziewictwo i czystość przedmałżeńską?

 

VII i X przykazanie: Nie kradnij; ... ani żadnej rzeczy, która jego jest

Czy ukradłem coś?

Czy skradzione rzeczy zwróciłem?

Czy zazdroszczę innym posiadanych przez nich rzeczy?

Czy szanuję własność cudzą i społeczną?

Czy szanuję pracę innych?

Czy kupuję coś pochodzącego z kradzieży?

Czy aprobuję lub jestem obojętny wobec aktów wandalizmu?

Jak wywiązuję się ze zobowiązań podatkowych?

Czy łatwo pożyczam od innych i nie zwracam im tego?

Bóg daje mi czas. Jak korzystam z tego daru?

Ile czasu marnuję przed telewizorem?


VIII przykazanie: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu

Jezus mówi, że będziemy sądzeni z każdego słowa. Jak traktuję wypowiadane przez siebie słowa?

Czy plotkuję? Czy jestem wścibski i wypytuję innych o sprawy osobiste?

Pan Jezus naucza, że ojcem kłamstwa jest szatan. Czy jestem prawdomówny?

Czy dotrzymuję tajemnic?

Czy dobrze mówię o innych?

Czy rzetelnie udzielam informacji?

Czy sięgam po plotkarskie gazety, słucham takich programów?

Czy potrafię się cieszyć z sukcesów bliźnich i pochwalić ich?

Czy szanuję prawo innych osób do własnego zdania?

 

Przykazania kościelne


I Przykazanie kościelne: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych?

Czy w każdą niedzielę chodzę na Mszę świętą?

Czy zawsze przychodzę na nią punktualnie?

Bóg mówi do mnie przez Pismo Święte, a jaka jest moja modlitwa?

Czy uczestniczę aktywnie we Mszy świętej?

Które z dobrych uczynków minionego tygodnia złożyłem Bogu w ofierze Mszy świętej?

Czy jako rodzic daję moim dzieciom przykład chrześcijańskiego życia?

Wiele spraw mam do załatwienia. Czy podejmuję w dniu świętym prace, które mogłem wykonać w tygodniu, a zaniedbałem je z lenistwa?


II przykazanie kościelne: Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty

Bóg jest moim Ojcem. Czy chętnie i z ufnością korzystam z Jego miłosierdzia?

Czy przygotowuję się do sakramentu pokuty z miłości do Boga i Kościoła?

Czy potrafię przebaczyć komuś, kto wyrządził mi krzywdę?

Czy moje przystępowanie do sakramentów świętych jest uzależnione od nastrojów i humorów?

 

III przykazanie: Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię świętą

Do komunii świętej mogę przystąpić tylko w stanie łaski uświęcającej! Czy nie przyjąłem komunii świętej świętokradzko?

Jak odnoszę się do tajemnicy Chrystusa obecnego w Eucharystii?

Czy dziękuję Bogu za Jego dary i rozwijam swoje talenty?


IV przykazanie kościelne: Zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach

Wolna wola jest darem Boga. Czy potrafię panować nad słabościami mego ciała?

 

V przykazanie kościelne: Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

Czy moja wiara uzdalnia mnie do troski o braci i siostry w wierze?

Czy okazuję wdzięczność Bogu i ludziom?

Czy chętnie angażuję się w różne akcje parafialne?

1. Czy dotychczasowe Spowiedzi były dobre? (zatajenie grzechu ciężkiego z bojaźni lub wstydu czyni Spowiedź świętokradczą i wtedy trzeba wyznać grzechy od ostatniej dobrej spowiedzi).Czy nie zapomniałem grzechów?

2. W przypadku grzechów ciężkich - wyliczając je na Spowiedzi podaję ich liczbę i okoliczności popełnienia tego grzechu?

3. Istotnym warunkiem Spowiedzi jest szczery żal czyli uznanie własnej winy i chęć odwrócenia się od zła.

 

Warunki dobrej spowiedzi

1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy

4. Spowiedź szczera

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Modlitwa przed rachunkiem sumienia

Przyjdź Duchu Święty, Duchu światła i prawdy, który przenikasz tajemnice serca ludzkiego, przed którym nie ma nic ukrytego, przyjdź i oświeć mój rozum, abym przypomniał sobie grzechu i poznał ich złość. Przyjdź i skrusz moje serce, abym za te grzechy szczerze żałował, a wolę umocnił do powzięcia skutecznego postanowienia poprawy. Najświętsza Panno, Ucieczko grzeszników, święty Aniele Stróżu i wszyscy moi święci Patronowie, wyproście mi łaski potrzebne do poznania, czym obraziłem Najświętszego Boga i najlepszego mego Ojca.

Modlitwa po spowiedzi

Boże Ojcze! Dziękuję Ci za łaskę przebaczenia. Dziękuję, żeś mnie nie odtrącił i nadal mnie uważasz za dziecko Twoje. Dziękuje Ci, Panie, żeś mi z miłością otworzył swoje ramiona i pozwolił przy Twoim sercu dojść do równowagi i odzyskać spokój.

 

Panie Jezu! Tyś zapłacił za mnie swoją Krwią i męką samotnego konania. Tyś wziął za mnie ból odtrącenia od Boga i ludzi, gdy zawisłeś pomiędzy niebem a ziemią jako znak wiecznego pojednania. Tyś dobrowolnie cierpiał za me grzechy, bo tak mnie ukochałeś. Dziękuję Ci za Twoją mękę i za bezgraniczną miłość. Nie dopuść mi już więcej oddalić się od Ciebie. Za cenę własnego życia kupiłeś mnie na zawsze. Twoim jestem i Twoim być pragnę. Jeśli znów przez złość lub głupotę zacznę od Ciebie odchodzić, sprowadź mnie na powrót, przymuś wyrzutami sumienia do cofnięcia się ze złej drogi. Nie daj mi zaznać spokoju póki do Ciebie nie wrócę!

 

Duchu Święty! Oświecaj mój rozum, rozpal serce i umocnij wolę, abym wiernie służył Bogu. Matko Najświętsza! Ty chcesz, żeby Twój Syn był kochany, żebym we wszystkim wypełniał Jego, wolę. Otocz mnie Twa macierzyńską opieką.

 

Aniele Stróżu mój i święty mój Patronie, wstawcie się za mną do Pana, abym wypełnił moje dobre postanowienia i nie zmarnował okazanej mi łaski. Amen.