Parafie: Bielsko, Katedra

Parafie: Bielsko, Katedra (2)

Parafia katedralna pw. Św. Mikołaja

Poznaj naszą Diecezję

Z okazji 20 rocznicy powołania do istnienia Diecezji Bielsko-Żywieckiej nasza Diecezjalna Telewizja Internetowa działająca w ramach Wydziału ds. Ewangelizacji przygotowała projekt „Poznaj naszą Diecezję”. Jego celem jest popularyzacja i przybliżenie wiernym wspólnot parafialnych na terenie diecezji.

Katedra, Bielsko-Biała

Cykl: Poznaj naszą Diecezję

Parafia Katedralna Św. Mikołaja

Bielsko-Biała
Tel. (33) 8292-600, fax (33) 8292-614
43-300 Bielsko-Biała, Plac Św. Mikołaja 16;
Strona WWW: www.Katedra.Bielsko.pl

Film o Katedrze Św. Mikołaja w Bielsku-Białej

cz.1.

cz.2.

Historia

Parafia katedralna pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej została erygowana przed 1447. Sam budynek katedry powstał w latach 1443–1447, jednak obecny kształt uzyskał dopiero w 1912 r.

Świątynia ma elementy większości stylów architektonicznych – od gotyku po modernizm.

Najwięcej zmian dokonano w latach 1909 –1912 . Gruntownie przebudowano wtedy i rozszerzono nawę i wzniesiono neoromańską fasadę z wysoką wieżą.

Dzień dzisiejszy

Na terenie parafii mieszka 10 tys. ludzi, z czego 8,5 to katolicy. Po powołaniu do życia w 1992 roku diecezji bielsko-żywieckiej, dotychczasowy kościół parafialny pw. św. Mikołaja podniesiono do rangi katedry.

Bardzo prężnie rozwijają się tutaj m.in. Neokatechumenat oraz Ruch Światło-Życie.

Przy parafii pracują Siostry Szkolne de Notre-Dame oraz Siostry Służebniczki NMP (Śląskie).

Działa duszpasterstwo akademickie, duszpasterstwo małżonków niesakramentalnych praz duszpasterstwo niewidomych i słabo widzących.

Charakterystyczne rysy

Kościół katedralny z katedrą biskupią jest „matką i głową wszystkich kościołów diecezji”, jest w diecezji centralnym miejscem celebracji, którym przewodniczy biskup.

Tu celebrowana jest liturgia w uroczyste dni roku liturgicznego, tu udzielane są święcenia diakonatu, kapłańskie a także biskupie, poświęca się olej krzyżma i błogosławi olej chorych, a także odbywają się tu najważniejsze wydarzenia w życiu Kościoła partykularnego.

To szczególne miejsce w diecezji jest rodzajem wzorca, jeśli chodzi o zachowanie przepisów, dokumentów i ksiąg liturgicznych, odnoszących się do sposobu sprawowania liturgii, a także do urządzenia i wystroju kościołów.

Msze Święte

W niedzielę i Święta:
6:00, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 17:00*, 19:00, 20:00**
-------------------------------
*    I niedziela mies. żywe Róże Różańcowe oraz Czciciele Matki Bożej Różańcowej
      II niedziela mies. w intencji Ojczyzny
      III niedziela mies. w intencji Apostolatu Maryjnego Dobrej Śmierci
      IV niedziela mies. w intencji Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej (trzeci zakon)
**   Msza Święta akademicka
W tygodniu
07:00, 08:00, 09:00 (IX-VI), 18:30

Nabożeństwa

Soboty - 17.30:
Różaniec Fatimski
I sobota miesiąca - 18.00:
Pierwszosobotnie Nabożeństwo Wynagradzające
II, III i IV sobota miesiąca
- 18.00:
Nowenna do Matki Boskiej Częstochowskiej
Okazja do Sakramentu Pokuty:
pół godziny przed każdą Mszą Św.

Księża w parafii

Proboszcz:
ks. prałat Zbigniew Powada
23.07.1946 Dębowiec, 1972, 1983

Wikariusze:
 • ks. mgr Marcin Sandok
  10.03.1975 Bielsko-Biała, 2000, 2011
 • ks. dr Tomasz Gorczyński
  22.09.1966 Rabka, 1991, 2008
 • ks. mgr Edward Mazgaj
  15.03.1964 Wieprz, 1990, 1994
 • ks. mgr Krzysztof Zięba
  11.07.1975 Bielsko-Biała, 2000, 2007
Penitencjarz:
ks. kanonik Stanisław Sojka
19.01.1948 Pszczyna, 1973, 1996

Ruchy i stowarzyszenia

Franciszkański Zakon Świeckich
IV niedziela miesiąca, godzina 17:00

Neokatechumenat (Eucharystia)
16:00, 18:00, 20:00 (w każdą sobotę)

Ruch "Światło-Życie" (Oaza)
piątek, godz. 18.30 (Katedra)

Wspólnota Dzieci Maryi
wtorek, godz. 17.00,
Salka przy ul. Schodowej 3
IV niedziela miesiąca,
godzina 17:00

Zespół Charytatywny
raz w miesiącu
(salka na probostwie)

Duszpasterstwa

Duszpasterstwo akademickie
   spotkania indywidualne
we wtorek 19:30
(Ośrodek Akademicki - ul. Schodowa 3)

   spotkania ogólne
dyskusyjne w czwartek 19:30 (j.w.)

  Msza Święta akademicka
 niedziela 20:00 (IX-VI)

Duszpasterstwo małżonków niesakramentalnych
   III niedziela miesiąca, godz. 16:00 (kaplica SSND)

Duszpasterstwo niewidomych i słabo widzących
   Msza Św. w ostatnią niedzielę miesiąca, godz. 10:00 (Kaplica SSDN)


Pełna informacja o Parafii Katedralnej Św. Mikołaja:
www.Katedra.Bielsko.pl